Nyheter - Peter Weiderman & Associates
14 April 2013

Vårdapoteket säljs till Apoteket Hjärtat

VAINAB har tillsammans med Priveq Investment och Investor Growth Capital ingått avtal med Apotek Hjärtat om att avyttra sitt innehav i Vårdapoteket i Norden AB (Vårdapoteket)

Vårdapoteket är den enda nischade apoteksaktören med fokus på vårdnära apotek och skapades i samband med statens utförsäljning av apotek 2010. Sedan starten har kedjan vuxit från 24 expeditionsapotek (apotek belägna på sjukhus) till nuvarande 27 och också vunnit fyra slutenvårdsupphandlingar och därmed byggt upp en intressant kompletterande verksamhet med bl a läkemedelsförsörjningstjänster till landsting. Vårdapoteket var den första aktör som bröt det de facto-monopol som Apoteket haft på denna marknad sedan avregleringen 2008, vilket medfört kraftigt sänkta kostnader för läkemedelshanteringen i ett antal landsting - med bibehållen eller förbättrad kvalitet.

”Vi är stolta över att ha varit med om att skapa en framgångsrik, nischad aktör av vårdnära apotek på apoteksmarknaden. Vårdapoteket har bidragit till att både sänka kostnaderna för landstingen genom att konkurrensutsätta slutenvårdsmarknaden och även skapat en inspirerande oas för patienter, personal, anhöriga och närboende till sjukhusen där Vårdapotekets expeditionsapotek är belägna” säger Louise Nilsson, partner och investeringsansvarig på Priveq samt styrelseledamot i Vårdapoteket.

Apotek Hjärtat har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Vårdapoteket, affären är villkorad av godkännande från Läkemedelsverket och Konkurrensverket.

”Vi har på ett framgångsrikt sätt utfört vår plan med att skapa en konkurrenskraftig nischad apoteksaktör med ett komplett produkt- och tjänstesortiment. Vi lämnar nu över stafettpinnen till Apotek Hjärtat, som vi är övertygade om kan ta Vårdapotekets unika fördelar vidare på ett framgångsrikt sätt i en större kedja” säger Thomas Eklund, managing director, Investor Growth Capital samt styrelseledamot i Vårdapoteket.

Apotek Hjärtat är den största privata apotekskedjan med drygt 270 apotek och ca 2 000 anställda. Vårdapoteket och Apotek Hjärtat kompletterar varandra med ett fokus på vårdnära apotek samt läkemedelsförsörjningstjänster hos Vårdapoteket och rikstäckning hos Apotek Hjärtat.

”Vårdapoteket blir nu del av en större kedja och kan nå de fördelar som följer med det; för personal i form av utbyte mellan apotek och ökade utbildningsmöjligheter, för kunder i Vårdapoteket genom att kunna få tillgång till ett större apoteksnätverk även utanför sjukhus och ur ett lönsamhetsperspektiv genom bl a ökade inköpsvolymer. Samtidigt får Apotek Hjärtat tillgång till en plattform av vårdnära apotek och en framgångsrik vård- och omsorgsaffär som utgör en intressant tillväxtmöjlighet för framtiden” säger Lars Gunneflo, VD och styrelseledamot i Vårdapoteket.

För ytterligare information kontakta:
Louise Nilsson - Priveq Investment Tel. +46 709 50 95 50 louise.nilsson@priveq.se
Thomas Eklund - Investor Growth Capital Tel. +46-70 824 20 25 thomas.eklund@investorab.com

Om Vårdapoteket i Norden AB
Vårdapoteket ska på ett innovativt sätt bedriva apoteksverksamhet optimerad utifrån de behov av varor och tjänster som uppstår i vårdnära lägen. Verksamheten består av apotek belägna vid universitets-, läns-, och länsdelssjukhus i södra och mellersta Sverige. Dessutom tillhandahåller Vårdapoteket läkemedelsförsörjning och läkemedelsnära kunskaps- och tillverkningstjänster. Visionen för denna verksamhet är att vara ”Vårdens bästa partner” medan privatkundsverksamhetens vision är att vara ”En frisk oas i vårdnära lägen”. Vårdapoteket har ca 330 medarbetare och omsätter drygt 1,9 miljarder kronor. Ägarna är helsvenska med Priveq Investment och Investor Growth Capital som huvudägare. Huvudkontoret finns i Malmö. Mer information finns på www.vardapoteket.se

Om Priveq Investment
Priveq Investment är ett private equity-bolag som sedan starten ansvarat för förvaltning av ett totalt kapital om ca fem miljarder SEK i fyra fonder. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Investerare i Priveq Investments fonder är bland andra Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Tredje AP-fonden, Amundi Private Equity Funds, Credit Suisse Customized Fund Investment Group, European Investment Fund (EIF) och KLP. Sedan starten 1983 har Priveq Investment genomfört 109 investeringar och 97 avyttringar samt varit med om att ta 24 bolag till en börsnotering. Exempel på nuvarande portföljbolag är ByggPartner, El-Björn, Mediplast, San Sac och Office Management. Rådgivare till Priveqs fonder är Priveq Advisory AB.
Mer information finns på www.priveq.se

Om Investor Growth Capital
Investor Growth Capital är helägt av Investor AB och fokuserar på investeringar i tillväxtbolag, s.k. venture capital. Investor är norra Europas största investmentbolag med nordisk bas och bildades för snart hundra år sedan av familjen Wallenberg. Idag bedriver Investor investeringsverksamhet i Europa, USA och Asien. Sedan bildandet i mitten av 1990-talet har Investor Growth Capital rådgivit Investor AB och dess dotterbolag om investeringar i tillväxtbolag inom i första hand IT-sektorn och Hälsovårdsektorn, i USA, norra Europa och Asien. Investor Growth Capitals 30 investeringsexperter förvaltar en portfölj med ett värde på över 1 miljard USD. Investor Growth Capital har kontor i New York, Menlo Park, Beijing och Stockholm.

Mer information finns på www.investorab.com

> Ladda ned denna artikel som PDF-dokument < Tillbaka till Nyheter