9 Maj 2018

Samtliga aktier i City Office in WTC sålda

Atnoteragruppen har avyttrat samtliga aktier i City Office in WTC AB i två steg till World Trade Center i Göteborg AB
29 November 2017

Notering av Atvexa på Nasdaq First North

Styrelsen i Atvexa AB (publ) (”Atvexa”, ”Bolaget”, ”Koncernen” eller ”Atvexagruppen”), en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har tillsammans med Säljande Aktieägare1 beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en försäljning av nya och befintliga B-aktier (”Erbjudandet”). Styrelsen för Atvexa har därför ansökt om notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North. Prospektet offentliggörs idag och första handelsdag förväntas bli den 13 december 2017.
> Läs mer
28 Augusti 2017

Atnotera AB har blivit delägare i Nolhaga Hem AB

Förvärvet har skett genom teckning av nyemission som ger Atnotera 39% av aktierna i Nolhaga Hem. Nolhaga Hem är en ny butikskedja inom hemtextil och inredning. Företaget har sitt huvudkontor i Alingsås, i september öppnas första butiken i Trollhättan, och den andra i Gallerian Storken i Alingsås i oktober.
11 Oktober 2016

Atnotera AB har blivit delägare i det brittiska bolaget My Clinical Outcomes Ltd.

Förvärvet sker genom teckning av nyemission som ger Atnotera AB 12% av aktierna i My Clinical Outcomes Ltd. My Clinical Outcomes Ltd (MCO) hjälper sjukvården samla in och analysera kliniska resultat som är betydelsefulla för patienten. MCO är ackrediterat av PIHN (Private Healthcare Information Network) för att hjälpa brittiska privata vårdgivarna med att möte myndigheternas krav på att samla in och rapportera kliniska resultat.
23 Mars 2016

Atnotera AB har genom dotterbolaget MLPW Invest AB blivit delägare i Center for Translational Research AB.

Förvärvet sker genom teckning av nyemission som ger MLPW Invest AB totalt 33 % av aktierna i Center for Translational Research AB. CTC Clinical Trial Consultants AB fortsätter att expandera och har nyligen genomfört en riktad nyemission för att skapa förutsättningar för fortsatt expansion av verksamheten och i samband med detta bildat holdingbolaget Center for Translational Research AB som äger 100% av CTC AB.
25 Augusti 2015

Atnotera AB har genom dotterbolag blivit delägare i Fenix Begravning AB.

Förvärvet sker genom en kombination av köp av aktier och teckning av nyemission. Emissionen ger Atnoteragruppen 25 % av aktierna i Fenix Begravning AB. Fenix erbjuder enkel planering och bokning av begravning på webben, via telefon eller via hembesök. Fenix arbetar med en tydlig process med full kostnadskontroll i alla steg och med fokus på enkelhet, trygghet och kvalitét. Priserna är konkurrenskraftiga, alternativen lätt jämförbara, och kunden vet alltid vad den betalar för.​
1 Juni 2014

Atnotera AB har genom dotterbolag tecknat en nyemission i City Office i WTC AB.

Emissionen ger Atnotera gruppen 50 % av aktierna i City Office. City Office i World Trade Center har drivit kontorshotell och kontorsservice sedan 1990. Bolaget arbetar med företag i alla storlekar och bland våra hyresgäster och virtuella kunder finns många framgångsrika svenska och internationella företag.
30 April 2013

Atinvestera förvärvar aktier i Global Hand Surgery Clinics

Atinvestera i Stockholm AB har förvärvat 1/3 av aktierna i Global Hand Surgery Clinics AB. Bolaget bedriver handkirurgi vid tre kliniker; HandCenter Göteborg, HandCenter Stockholm och HandCenter Öresund. Handcenters samtliga enheter är kompletta handkirurgisk kliniker som utreder och behandlar alla diagnoser inom handkirurgi. Inom HandCenter arbetar bara specialister i handkirurgi med bred erfarenhet från såväl elektiv som akut handkirurgi.
6 Februari 2013

Atvexa - Ny styrelsemedlem

Atvexas bolagstämma utser ny styrelsemedlem. På Atvexas ordinarie bolagsstämma den 6 februari 2013 utsågs Cecilia Duan Wennborg till ny styrelseledamot. Styrelsen består därutöver sedan tidigare av Eva Persson, Lars Brune och Peter Weiderman.